Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Snahou společnosti KONSIT a.s. je zajištění bezpečné práce při odpovídajících hygienických podmínkách pro všechny pracovníky zaměstnané na stavbě, včetně pracovníků subdodavatelů, zajištění bezpečnosti v prostoru stavby, jakož i okolních stávajících objektů.

Dosažení recertifikace managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 v roce 2017 je pokračováním cesty ke zdokonalování činnosti společnosti i v této oblasti.

 BOZP