Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice

Stavba:Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice
Místo:Karlovo náměstí, Praha
Investor:Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Projektant:ARCHAX, ak. arch Vladimíra Axmannová, Zavadilova 30/1732, Praha 6
Zahájení výstavby:2006/11
Realizace:2007/04
Divize:Divize 4 | Ing. Jiří Urban - tel. 225 377 161
Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice Dobudování katetrizačních laboratoří - Všeobecná fakultní nemocnice
 

Charakteristika

Jako celý areál VFN, jsou dotčené prostory v památkové péči. Vzhledem k tomu, že stavební úpravy probíhaly v historickém objektu se smíšeným zdivem z kamenů a cihel, který byl již několikrát přestavován, bylo třeba při stavbě postupovat velmi opatrně a všechny nepředpokládané zásahy do nosných zdí konzultovat se statikem.
Architektonické, dispoziční a technické řešení těchto prostor je navrženo tak, aby dané prostory optimálně vyhovovaly po funkční i estetické stránce a zároveň respektovaly požární a hygienické předpisy.

A-12
Záměrem přestavby bylo využití prostor pro potřeby II.interní kliniky pro trakt kardiostimulačního sálu a elektrofyziologické katetrizační laboratoře.
V rámci realizace byla provedena kompletní rekonstrukce oddělení, včetně technologického vybavení.

A-14
Záměrem přestavby bylo využití prostor pro umístění nového angiografického zařízení AXIOM ARTIS dTC pro potřeby II. Interní kliniky.
Stavební úprava byla provedena v přízemí objektu, kde byla původně umístěna elektrofyziologická laboratoř, sousední prostory rehabilitačního pracoviště, pracovna technika a archiv. V souvislosti s přestavbou byla provedena také rekonstrukce strojního vybavení strojovny VZT.