Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů

Stavba:Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů
Místo:Měšice
Investor:Murtfeldt s.r.o.
Projektant:A.S.S.A. architekti s.ro.o, Perlová 7, Plzeň
Zahájení výstavby:2007/07
Realizace:2008/06
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů
 

Fotografie z výstavby

Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů Murtfeldt - zpracovatelský závod plastových polotovarů
 

Charakteristika

Vlastní objekt se skládá ze dvou částí - výrobní přízemní hala a administrativní dvoupodlažní budova. Oba objekty budou stavebně a provozně propojeny. Skladová hala bude založena na pilotách, nosnou část tvoří ocelová konstrukce, která bude obložena skládaným obvodovým pláštěm. Ve skládaném střešním plášti budou osazeny pásové světlíky. Administrativní budova bude založena na základové desce, nosnou část bude tovřit vyzdívaný skelet s monolitickými stropy. V rámci areálu budou provedeny nové komunikace a sadové úpravy. Složité odtokové poměry budou s ohledem na vysokou hladinu podzemní vody řešeny svodem srážkových vod do velkoobjemové retenční nádrže a následně odvedeny tlakovou kanalizací vyústěnou do cca 300 m vzdáleného potoka.