Želeč - oprava kostela

Stavba:Želeč - oprava kostela
Místo:Želeč
Investor:Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce
Zahájení výstavby:2008/09
Realizace:2008/12
Divize:Divize 3 | stav. Jiří Horáček - tel. 225 377 131
 

Fotografie z výstavby

Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela Želeč - oprava kostela
 

Charakteristika

Kostel sv. Mikuláše
Dle písemných pramenů byl kostel sv. Mikulaše v obci Želeč zřízen v roce 1360. Části původní gotické stavby se dochovaly dodnes. V polovině 18. století byl kostel přestavěn v barokním stylu, další úpravy byly provedeny na přelomu 19. a 20. století. Kostel byl dlouhodobě nevyužíván a neudržován. Ve špatném technickém stavu byl především střešní plášť a krov, také vnější omítky byly ve velmi zdevastovaném stavu. V první etapě došlo ke kompletní výměně střešního pláště včetně klempířských měděných prvků. Na měděné kopuly došlo k pozlacení stávajícího kříže. Také byly vyměněny dřevěné části krovu, které byly zdegradovány dlouhodobým zatékáním. Na hlavní věži a sakristii byly provedeny čistě vápenné omítky včetně nátěru.