Dostavba areálu LIFTEC GLOBAL s.r.o.

Stavba:Dostavba areálu LIFTEC GLOBAL s.r.o.
Místo:Praha 10, Malešice
Investor:Linde Materiál Handling Česká republika s.r.o.
Zahájení výstavby:2004/02
Realizace:2004/08
 

Charakteristika

Vlastní výstavba probíhala ve dvou fázích. Nejprve byla provedena přístavba zděné haly 30 x 30 m včetně rozšíření zpevněných ploch a oplocení. Ve druhé fázi byla provedena rekonstrukce již existujících provozů. Zajímavostí byly cca 5m vysoké skleněné stěny z linitu ( obdoba copilitu). Problémy s podložím podlahové betonové desky haly byly vyřešeny cementovou stabilizací. Hydroizolace proti zemní vlhkostí byla provedena pomocí svařované fólie PEHD tl. 0,75 mm + 2x ochrana geotextílie 200g/m2.