Centrum kolejí Jarov

Stavba:Centrum kolejí Jarov
Místo:Praha
Investor:Vysoká škola ekonomická
Zahájení výstavby:2002/07
Realizace:2003/08
Centrum kolejí Jarov Centrum kolejí Jarov Centrum kolejí Jarov Centrum kolejí Jarov Centrum kolejí Jarov Centrum kolejí Jarov Centrum kolejí Jarov
 

Charakteristika

Přestavba nevyužité budovy menzy na kulturní a sportovní školské centrum kolejí. Rekonstrukce spočívala v první fázi v demontáži stávající budovy až na nosný skelet a nosné zdi 1. PP. Ve druhé fázi byly provedeny nosné vyzdívky, obvodový plášť, střecha atd. V rekonstruovaném objektu vznikly počítačové učebny, restaurace, ordinace lékařů, kancelář SÚZ, byty apod.