Křižíkův pavilón D - Výstaviště

Stavba:Křižíkův pavilón D - Výstaviště
Místo:Výstaviště Praha -- Holešovice
Investor:Výstaviště Praha, a.s.
Projektant:SOA architekti
Zahájení výstavby:2020/06
Divize:Divize 4 | Ing. Jiří Urban - tel. 225 377 161
 

Fotografie z výstavby

Křižíkův pavilón D - Výstaviště Křižíkův pavilón D - Výstaviště Křižíkův pavilón D - Výstaviště Křižíkův pavilón D - Výstaviště
 

Charakteristika

Pavilon sestává z vlastního výstavního prostoru –haly s přístavkem zázemí- sociální zařízení a technických prostor nesoucím na střeše krytou tribunu orientovanou ke Křižíkově fontáně.
Rekonstrukce objektu D vychází z původního architektonického řešení, přičemž nemění půdorysné ani výškové rozměry stavby. Navrhovanými úpravami se nemění vlastní dispoziční řešení. Dochází pouze k lokálním úpravám. Budou kompletně vybourány sociálky včetně příček, demolice části podlah po obvodu objektu v místech kanálových rozvodů a zpětné zastropení a dobetonování, dojde ke kompletní demontáži obvodového fasádního pláště, následnému očištění a nátěrům nosné ocelové konstrukce pavilonu, dále pak k montáži nové hliníkové fasády splnující tepelně izolační vlastnosti dle dnešních norem. V objektu budou kompletně nové rozvody všech medií s provedením ještě jedné strojovny VZT zavěšené pod stropem objektu , kterou bude tvořit ocelový svařenec opláštěný SDK s hlukovou izolací.