Úprava dispozic Park Lane

Stavba:Úprava dispozic Park Lane
Místo:Praha 1
Investor:Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Projektant:ProProjekt s.r.o.
Zahájení výstavby:2021/08
Realizace:2022/08
Divize:Divize 4 | Ing. Jiří Urban - tel. 225 377 161
Úprava dispozic Park Lane Úprava dispozic Park Lane Úprava dispozic Park Lane Úprava dispozic Park Lane Úprava dispozic Park Lane Úprava dispozic Park Lane Úprava dispozic Park Lane
 

Charakteristika

Stavební práce spočívaly v rekonstrukci historického objektu, který dříve sloužil jako základní škola, na moderní vzdělávací prostory mezinárodní školy anglického typu Park Lane International School. Původní budovu navíc doplnila dvě patra nástavby. S ohledem na umístění stavby v památkové zóně bylo nutností vytvořit co nejvěrnější původní podoby stavby se zachováním maximálního množství historických prvků. Okna byla repasována, pouze v případe, kdy to nebylo možné, se řešily přesné repliky. Obdobně byla repasována vstupní vrata, některé vnitřní dveře a vestavěné skříně do vyzděných nik. Návrh barevnosti fasád vzešel z průzkumů historických vrstev.

Kapacita budovy je 160 studentů a cca 20 pedagogů, kterým bude sloužit 18 nových učeben, které zahrnují 4 vědecké laboratoře nebo ateliér scénického umění. Studenti budou moci využívat knihovnu umístěnou ve dvou propojených podlažích s přilehlou studovnou nebo školní družinu s terasou. Součást budovy tvoří i multifunkční prostor kavárny sloužící pro různá setkávání, workshopy či studentská představení.