Dostavba areálu firmy Elektroline a.s.

Stavba:Dostavba areálu firmy Elektroline a.s.
Místo:K Ládví 1805/20, Praha 8
Investor:Elektroline a.s.
Zahájení výstavby:2005/12
Realizace:2006/05
Divize:Divize 1 | Ing. Pavel Exner - tel. 225 377 131
 

Charakteristika

Úpravy spočívaly v přestrojení stávajícího přízemního prostoru dílen v posledních dvou modulových osách stávající provozní budovy. Součástí vestavby ocelové konstrukce je nové dvouramenné schodiště, které zajišťuje vertikální komunikaci mezi stávajícím 1. NP a nově vzniklým 2. NP. Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy HEA podélných lomených rámů, které jsou založeny kloubově a kloubově jsou na nich osazeny podélné průvlaky. Na horním lícu průvlaků je položen trapézový plech, na který je nabetonovaná ŽB deska. Příčky v 1. NP jsou z tvárnic YTONG, v 2. NP jsou montované sádrokartonové. Účelem vestavby je vybudování nových prostor pro provozy elekto a zámečnických dílen v přízemí s novými rozvody ÚT, VZT, elektro. V úrovni 2. NP pak vznikly nové prostory kanceláří a projektů uživatele s novým sociálním zařízením. Z hlediska hygienických podmínek jsou tyto prostory nově opatřeny rozvody VZT a klimatizace.