Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2022

Nová mateřská a základní škola Lety

Cena byla udělena za dlouhodobou koncepci a rozvoj obce, dále pak porota ocenila architektonické řešení stavby, kdy vyniká jednoduchost a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního poláště. zároveň je zde i ipřirozená hravost

Cena veřejnosti  v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2022

Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2022

Nová mateřská a základní škola Lety

Cena byla udělena za dlouhodobou koncepci a rozvoj obce, dále pak porota ocenila architektonické řešení stavby, kdy vyniká jednoduchost a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního poláště. zároveň je zde i ipřirozená hravost