Jsme česká nezávislá úspěšná stavební společnost, která má díky dlouhodobým zkušenostem a férovému jednání pozici důvěryhodného partnera, na kterého je spoleh. Dlouhodobě naši činnost charakterizuje kvalita prováděných prací, hledání pro klienta vhodných technologických, materiálových a ekonomických řešení, férové nekonfliktní jednání a přijetí plné odpovědnosti za provedenou práci.

Vytváříme trvalé vztahy, které našim partnerům umožňují překonávat nástrahy stavebního trhu:

  • Přinášíme stisk pevné ruky potvrzený slovem, které platí
  • Ke stavařině se stavíme čelem a poctivě každý den

Nejen svým klientům, ale také svým kolegům nabízíme zkušenost, poctivost, spolehlivost, možnost růstu a jistotu:

  • Pokud jde něco proti našim hodnotám, stojíme si pevně za svým
  • Chceme, aby naši kolegové rostli s námi

Historie společnosti

1929

Jsme hrdým přímým pokračovatelem světoznámé Konstruktivy, která byla založena v roce 1929 jako součást Škodových závodů. Původní úzké zaměření Konstruktivy na silniční stavby se brzy rozšířilo na stavby pozemní, mostní i železniční, a to s působností i v zahraničí.

1991

V roce 1991 vznikl z odštěpného závodu 3 samostatný právní subjekt s názvem KONSIT patřící do holdingové společnosti Konstruktiva, a.s., celým jménem tehdy Konstruktiva group KONSIT a.s. Pro naši Společnost je proto rok 1991 významným milníkem.

2013

V roce 2013 jsme se přejmenovali na aktuální KONSIT a.s.

2021

V červnu roku 2021 jsme si k 30. narozeninám nadělili novou firemní vizuální identitu spolu s logem a sloganem „Stavíme pro Vás již od roku 1929“. Podtextem této změny je mimo jiné též snaha důrazněji se vepsat do povědomí veřejnosti a hrdě se přihlásit k této kvalitní, léty prověřené značce. A jak již bylo řečeno dříve, jsme přímým pokračovatelem světoznámé Konstruktivy, doplnili jsme logo sloganem "Stavíme pro Vás již od roku 1929"!

Současnost

V České republice patříme mezi přední stavební firmy s dlouholetou tradicí. Zabýváme se realizační činností v oblasti provádění bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb, včetně liniových podzemních staveb a speciálních technologií. Provádíme jak novostavby, tak i rekonstrukce, a to včetně obnovy památkově chráněných objektů. A co je hlavní, tato práce nás baví.

Posouvání se ve znalostech a kvalifikaci, rozšiřování portfolia nabízených služeb a zkušený, vstřícný tým, na který je možné se plně spolehnout. To je strategie, kterou využíváme k tomu, abychom udrželi krok nejen s konkurencí, ale zejména s neustále rostoucími nároky našich dlouhodobých i nových klientů.

Compliance

Etický kodex

Vynakládáme veškeré úsilí k potírání jakéhokoliv protiprávního či neetického chování. Hlásíme se ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků takového...číst více

Vynakládáme veškeré úsilí k potírání jakéhokoliv protiprávního či neetického chování. Hlásíme se ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků takového jednání..Etický kodex [PDF]
číst méně

Etická linka

Za účelem minimalizace obavy zaměstnanců a spolupracovníků z následků oznamování podezření na jednání v rozporu s právními či vnitřními předpisy jsme zřídili tzv. Etickou linku.Etická linka

GDPR

Dbáme na ochranu informací a osobních údajů. Při jejich sběru, využití, uchování a vymazání postupujeme podle platných předpisů. (EK)GDPR [PDF]

 

Udržitelný rozvoj

Politika ISŘ

Vedení společnosti deklaruje v Politice ISŘ svůj závazek vůči KONSIT a.s. i společnosti obecně. Tímto svým závazkem zároveň vymezuje rámec strategie a cílů naší společnosti.[PDF]

BOZP

Naši lidé jsou pro nás důležití. Zejména proto, a nejen z důvodu požadavku na dodržení právních předpisů či vyhovění požadavků klientů, jsme proto zavedli a certifikovali Systém řízení bezpečnosti a...číst více

Naši lidé jsou pro nás důležití. Zejména proto, a nejen z důvodu požadavku na dodržení právních předpisů či vyhovění požadavků klientů, jsme proto zavedli a certifikovali Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001. Zobrazit certifikát
číst méně

Životní prostředí

Uvědomujeme si, že životní prostředí je to, co na jednu stranu ovlivňuje všechny z nás, a na stranu druhou je tím, co ovlivňujeme my a naše činnost. Stav životního prostředí se promítá do zdraví nás všech a...číst více

Uvědomujeme si, že životní prostředí je to, co na jednu stranu ovlivňuje všechny z nás, a na stranu druhou je tím, co ovlivňujeme my a naše činnost. Stav životního prostředí se promítá do zdraví nás všech a kvality života obecně. Děláme proto vše, abychom nejen minimalizovali dopady naší činnosti, ale také abychom životní prostředí aktivně chránili, což stvrzuje i certifikace naší Společnosti podle normy ČSN EN ISO 14001. Není nám jedno, jak naše společnost ovlivňuje životní prostředí. Děláme proto vše, abychom nejen minimalizovali dopady naší činnosti, ale také abychom životní prostředí aktivně chránili. Zobrazit certifikát
číst méně

Kvalita

Práci, kterou děláme, děláme s odbornou péčí, s nasazením a hlavně kvalitně. Systém řízení a kontroly kvality máme certifikován podle normy ČSN EN ISO 9001. Zobrazit certifikát

NBÚ

Společnost s ohledem na nutnost ochrany utajovaných skutečností a dalších informací při nabídkových řízeních i dodávkách stavebních prací pro resort Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a jiných státních i...číst více

Společnost s ohledem na nutnost ochrany utajovaných skutečností a dalších informací při nabídkových řízeních i dodávkách stavebních prací pro resort Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a jiných státních i dalších organizací vytvořila bezpečnostní systém, který zajišťuje maximální bezpečnost utajovaných skutečností a informací. Důraz je kladen na kvalifikaci a znalosti pracovníků, kteří jsou držiteli osvědčení a na prevenci. Po ukončení prověrky od NBÚ obdržela společnost v roce 2002 potvrzení podle zákona č.148/1998 Sb. a v roce 2006 dle zákona č. 412/2005 Sb. do a včetně stupně utajení "DŮVĚRNÉ“, na jehož základě mohou být společnosti poskytovány utajované skutečnosti a které opravňuje společnost k seznamování se a vzniku utajovaných skutečností. Certifikátem informačního systému vydaným NBÚ společnosti, od roku 2002 a znovu obnoveným v roce 2015, prokazujeme spolehlivost při ochraně elektronických dat.Zobrazit certifikát
číst méně

Organizace společnosti

Transparentní struktura naší společnosti určuje kompetence a hierarchii jednotlivých divizí. Ty v užších pracovních týmech samostatně spravují jednotlivé zakázky se současnou podporou a supervizí vedení.Organizační schema [PDF]

 

Spolupráce

Koordinuj.cz

Koordinuj.cz

Jsme součástí informačně-vzdělávacího projektu Koordinuj.cz, který názornou formu představuje jednotlivé stavební postupy v rámci celého procesu stavby.www.koordinuj.cz

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Jsme členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví a máme svého zástupce i v expertní skupině pro BIM. Díky tomu se můžeme podílet na spoluvytváření koncepčních dokumentů v této oblasti a optimálního prostředí...číst více

Jsme členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví a máme svého zástupce i v expertní skupině pro BIM. Díky tomu se můžeme podílet na spoluvytváření koncepčních dokumentů v této oblasti a optimálního prostředí pro zavádění BIM ve stavebních firmách.www.sps.cz
číst méně

Asociace energetických specialistů

Asociace energetických specialistů

Energetika, energetická úspora, udržitelnost… to jsou pojmy, které v současné době slyšíme denně. Abychom mohli poskytovat investorům fundované poradenství a ideální technická a technologická řešení, máme...číst více

Energetika, energetická úspora, udržitelnost… to jsou pojmy, které v současné době slyšíme denně. Abychom mohli poskytovat investorům fundované poradenství a ideální technická a technologická řešení, máme svého zástupce v Asociaci energetických specialistů.www.asociacees.cz
číst méně

Klub rozpočtářů

Klub rozpočtářů

Máme svého zástupce v Klubu rozpočtářů. Díky tomu jsme informováni o nejnovějších nástrojích a současně můžeme svou zkušenost z praxe promítat do tvorby položek a kalkulace jednotkových cen.www.klubrozpoctaru.cz

Máme vybráno

Máme vybráno

Jsme hrdým partnerem projektu MÁME VYBRÁNO, který spojuje osobnosti i firmy zachraňující památky napříč Českem. Za projektem s 10letou historií stojí tým redakce PROPAMÁTKY a Institut pro památky a kulturu, o.p.s.www.mamevybrano.cz