Zvláštní cena veřejnému investorovi za rozvoj obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023

Nové centrum obce Jarpice

Zvláštní cena byla udělena za mimořádně zdařilou rekonstrukci původního objektu a dostavbou nové části. Stavba je unikátní a povedenou ukázkou koncepčního, urbanistického i prostorového stvárnění architektury malé obce s obsáhlým využitím prod alší rozvoj.

Zvláštní cena veřejnému investorovi za rozvoj obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023

Zvláštní cena veřejnému investorovi za rozvoj obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023

Nové centrum obce Jarpice

Zvláštní cena byla udělena za mimořádně zdařilou rekonstrukci původního objektu a dostavbou nové části. Stavba je unikátní a povedenou ukázkou koncepčního, urbanistického i prostorového stvárnění architektury malé obce s obsáhlým využitím prod alší rozvoj.