Certifikace ISO

29. 8. 2022

V pondělí 29. 8. 2022 proběhl další pravidelný dozorový audit, při kterém akreditovaný certifikační orgán STAVCERT Praha spol. s r. o. provedl inspekci zavedených systémů řízení.

V rámci auditu bylo na vybraných zakázkách a systémových dokumentech naší společnsti kontrolováno plnění požadavků norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 na systém managementu kvality,
 • ČSN EN ISO 14001:2016 na systém environmentálního managementu a
 • ČSN ISO 45001:2018 na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

S potěšením můžeme konstatovat, že auditorský tým neshledal nedostatky a certifikaci potvrdil v plném rozsahu, tedy pro:

 • výstavbu bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb
 • provádění podzemních liniových staveb
 • provádění rekonstrukcí a obnovy pozemních a historických staveb povahou kulturní památky včetně uměleckořemeslných a restaurátorských prací.
Certifikace ISO

Certifikace ISO

29. 8. 2022

V pondělí 29. 8. 2022 proběhl další pravidelný dozorový audit, při kterém akreditovaný certifikační orgán STAVCERT Praha spol. s r. o. provedl inspekci zavedených systémů řízení.

V rámci auditu bylo na vybraných zakázkách a systémových dokumentech naší společnsti kontrolováno plnění požadavků norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 na systém managementu kvality,
 • ČSN EN ISO 14001:2016 na systém environmentálního managementu a
 • ČSN ISO 45001:2018 na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

S potěšením můžeme konstatovat, že auditorský tým neshledal nedostatky a certifikaci potvrdil v plném rozsahu, tedy pro:

 • výstavbu bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb
 • provádění podzemních liniových staveb
 • provádění rekonstrukcí a obnovy pozemních a historických staveb povahou kulturní památky včetně uměleckořemeslných a restaurátorských prací.