Dokončili jsme rekonstrukci fasády Zámku Troja

30. 6. 2023

Stavební a především uměleckořemeslné restaurátorské práce spočívaly v obnově dekorativních hlavic pilastrů vnějších fasád hlavní budovy Trojského zámku.

Trojský zámek představuje vrcholné dílo barokní architektury a současně v celém areálu včetně rozsáhlé zahrady nalezneme prvky architektury římských příměststkých vil.

Hlavním záměrem restaurátorských prací prováděných společností PRACOM bylo očištění štukového povrchu hlavic, jeho oprava a následné scelení tak, aby mohl i nadále plnit nejen výtvarnou ale i ochrannou funkci celého objektu.

Některé chybějící zdobné části byly restaurovány na místě, jiné byly vyrobeny jako přesné repliky dle stávajících v dílně. Po restaurování všech dotčených dekorativních hlavic bylo přistoupeno k jejich barevnému sjednocení tak, aby se dosáhlo jednotného a autentického vzhledu.

Související

Dokončili jsme rekonstrukci fasády Zámku Troja

Foto: PRACOM

Dokončili jsme rekonstrukci fasády Zámku Troja

30. 6. 2023

Stavební a především uměleckořemeslné restaurátorské práce spočívaly v obnově dekorativních hlavic pilastrů vnějších fasád hlavní budovy Trojského zámku.

Trojský zámek představuje vrcholné dílo barokní architektury a současně v celém areálu včetně rozsáhlé zahrady nalezneme prvky architektury římských příměststkých vil.

Hlavním záměrem restaurátorských prací prováděných společností PRACOM bylo očištění štukového povrchu hlavic, jeho oprava a následné scelení tak, aby mohl i nadále plnit nejen výtvarnou ale i ochrannou funkci celého objektu.

Některé chybějící zdobné části byly restaurovány na místě, jiné byly vyrobeny jako přesné repliky dle stávajících v dílně. Po restaurování všech dotčených dekorativních hlavic bylo přistoupeno k jejich barevnému sjednocení tak, aby se dosáhlo jednotného a autentického vzhledu.

Související