Grand Prix Architektů 2021 vyhrála naše stavba

9. 11. 2021

Letošní 28. ročník Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2021 vyhrál námi realizovaný projekt Přestavba menzy koleje 17. listopadu Fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy autorů Ladislava Kuby, Tomáše Pilaře a Martina Klimeckého z ateliéru Kuba & Pilař architekti.

Původní objekty menzy a kolejí architekta Karla Pragera zůstaly jen torzem nedokončeného areálu univerzitního kampusu na břehu Vltavy. Stavba menzy z 80. let minulého století měla nespornou architektonickou kvalitu odpovídající době svého vzniku. Pro nové využití však byla nutná radikální proměna.
Návrh přestavby zachovává vnější tvar a proporce původního objektu menzy. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Dvorana s dvojicí jednoramenných schodišť je srdcem a společenským centrem fakulty. Po obvodu dvorany jsou umístěny konzoly galerií s přístupem do seminárních místností a pracoven pedagogů. Na nejnižší úrovni dvorany jsou společné posluchárny, aula, fakultní knihovna a děkanát. Prostoru dominuje sestava odpočinkového sedacího nábytku v oranžové barvě.

Zdroj: grandprixarchitektu

Související

Grand Prix Architektů 2021 vyhrála naše stavba

Foto: Wenig

Grand Prix Architektů 2021 vyhrála naše stavba

9. 11. 2021

Letošní 28. ročník Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2021 vyhrál námi realizovaný projekt Přestavba menzy koleje 17. listopadu Fakulty Humanitních studií Univerzity Karlovy autorů Ladislava Kuby, Tomáše Pilaře a Martina Klimeckého z ateliéru Kuba & Pilař architekti.

Původní objekty menzy a kolejí architekta Karla Pragera zůstaly jen torzem nedokončeného areálu univerzitního kampusu na břehu Vltavy. Stavba menzy z 80. let minulého století měla nespornou architektonickou kvalitu odpovídající době svého vzniku. Pro nové využití však byla nutná radikální proměna.
Návrh přestavby zachovává vnější tvar a proporce původního objektu menzy. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Dvorana s dvojicí jednoramenných schodišť je srdcem a společenským centrem fakulty. Po obvodu dvorany jsou umístěny konzoly galerií s přístupem do seminárních místností a pracoven pedagogů. Na nejnižší úrovni dvorany jsou společné posluchárny, aula, fakultní knihovna a děkanát. Prostoru dominuje sestava odpočinkového sedacího nábytku v oranžové barvě.

Zdroj: grandprixarchitektu

Související

Související