Recertifikační audit potvrdil certifikace QMS, EMS a OHSMS

31. 8. 2023

V polovině září skončil certifikační cyklus pro systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poslední srpnový den jsme proto prošli kontrolou recertifikačního auditu, který naše certifikace potvrdil.

Tým nestranného akreditovaného certifikačního orgánu STAVCERT Praha, spol. s r. o. prověřil na vybraných zakázkách a systémových dokumentech naší společnsti plnění požadavků norem:

  • ČSN EN ISO 9001:2016 na systém managementu kvality,
  • ČSN EN ISO 14001:2016 na systém environmentálního managementu a
  • ČSN ISO 45001:2018 na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

S potěšením můžeme konstatovat, že auditorský tým neshledal nedostatky a certifikaci potvrdil v plném rozsahu, tedy pro:

  • výstavbu bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb
  • provádění rekonstrukcí a obnovy pozemních a historických staveb povahou kulturní památky včetně uměleckořemeslných a restaurátorských prací.

Certifikace bude vydána s platností od 18. 9. 2023 tak, aby navazovala na předchozí certifikační cyklus.

Recertifikační audit potvrdil certifikace QMS, EMS a OHSMS

Recertifikační audit potvrdil certifikace QMS, EMS a OHSMS

31. 8. 2023

V polovině září skončil certifikační cyklus pro systémy řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poslední srpnový den jsme proto prošli kontrolou recertifikačního auditu, který naše certifikace potvrdil.

Tým nestranného akreditovaného certifikačního orgánu STAVCERT Praha, spol. s r. o. prověřil na vybraných zakázkách a systémových dokumentech naší společnsti plnění požadavků norem:

  • ČSN EN ISO 9001:2016 na systém managementu kvality,
  • ČSN EN ISO 14001:2016 na systém environmentálního managementu a
  • ČSN ISO 45001:2018 na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

S potěšením můžeme konstatovat, že auditorský tým neshledal nedostatky a certifikaci potvrdil v plném rozsahu, tedy pro:

  • výstavbu bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb
  • provádění rekonstrukcí a obnovy pozemních a historických staveb povahou kulturní památky včetně uměleckořemeslných a restaurátorských prací.

Certifikace bude vydána s platností od 18. 9. 2023 tak, aby navazovala na předchozí certifikační cyklus.