Rekonstruujeme Trčkovy domy v Praze

10. 8. 2023

Cílem rekonstrukce dvou sloučených budov v areálu Martinického paláce je navrácení jejich původní funkce, a sice bydlení.

Změna užívání ze stávajících kanceláří si vyžádá řadu konstrukčních i dispozičních úprav. Proměnou projde i přilehlá zahrada.

Objekt bude odbourán na nosné stěny a klenby, část stropních konstrukcí bude narazena zcela novými na bázi oceli a monolitu. Stavba dále získá nové krovy a prejzovou krytinu, v podkroví budou instaoovány SDK podhledy. Součástí rekonstrukce budou i rozsáhlé práce týkající se eliminace vlhkosti (vnější stěrky, injketáž, vnitřní sanační omítky, provětrávaná podlaha – IGLU).

Kompletně nové budou přípojky, vnitřní kce a vybavení, nově bude instalován prosklený výtah. V exteriéru budou provedeny nové omítky. Součástí dodávky díla budou i kamenické práce (např. repase kamenného točitého schodiště) nebo truhlářské práce (okna, dveře, schodiště,...)Část stávajících omítek bude nutné restuarátorsky zakonzervovat s ohledem na zachovalé fragmenty renesančních omítek.

Rekonstruujeme Trčkovy domy v Praze

Rekonstruujeme Trčkovy domy v Praze

10. 8. 2023

Cílem rekonstrukce dvou sloučených budov v areálu Martinického paláce je navrácení jejich původní funkce, a sice bydlení.

Změna užívání ze stávajících kanceláří si vyžádá řadu konstrukčních i dispozičních úprav. Proměnou projde i přilehlá zahrada.

Objekt bude odbourán na nosné stěny a klenby, část stropních konstrukcí bude narazena zcela novými na bázi oceli a monolitu. Stavba dále získá nové krovy a prejzovou krytinu, v podkroví budou instaoovány SDK podhledy. Součástí rekonstrukce budou i rozsáhlé práce týkající se eliminace vlhkosti (vnější stěrky, injketáž, vnitřní sanační omítky, provětrávaná podlaha – IGLU).

Kompletně nové budou přípojky, vnitřní kce a vybavení, nově bude instalován prosklený výtah. V exteriéru budou provedeny nové omítky. Součástí dodávky díla budou i kamenické práce (např. repase kamenného točitého schodiště) nebo truhlářské práce (okna, dveře, schodiště,...)Část stávajících omítek bude nutné restuarátorsky zakonzervovat s ohledem na zachovalé fragmenty renesančních omítek.