Školení Wienerberger

31. 5. 2022

Přestože obdobným školením Wienerbergeru procházejí naši stavbyvedoucí jednou za čas přímo na stavbě v rámci realizací, rozhodli jsme se zajistit školení mimo stavby tak, aby měli stavbyvedoucí šanci plně se mu věnovat.

Věříme, že i díky tomu na stavbě předejdeme zbytečným nepříjemnostem. V rámci školení jsme podrobně probrali pět činností, při kterých se nejčastěji chybuje.
Jsou to:

  • založení první řady zdiva,
  • použití doplňkových cihel v rozích,
  • začištění dořezů,
  • napojení zdiva na obvodové a
  • podmaltování překladů.

Nejdůležitějším poselstvím školitelů i nadále zůstává použití správných materiálů a postupů!

Školení Wienerberger

Školení Wienerberger

31. 5. 2022

Přestože obdobným školením Wienerbergeru procházejí naši stavbyvedoucí jednou za čas přímo na stavbě v rámci realizací, rozhodli jsme se zajistit školení mimo stavby tak, aby měli stavbyvedoucí šanci plně se mu věnovat.

Věříme, že i díky tomu na stavbě předejdeme zbytečným nepříjemnostem. V rámci školení jsme podrobně probrali pět činností, při kterých se nejčastěji chybuje.
Jsou to:

  • založení první řady zdiva,
  • použití doplňkových cihel v rozích,
  • začištění dořezů,
  • napojení zdiva na obvodové a
  • podmaltování překladů.

Nejdůležitějším poselstvím školitelů i nadále zůstává použití správných materiálů a postupů!