V Plasích provedeme obnovu opatské rezidence

18. 12. 2020

Dnes jsme převzali staveniště pro provedení obnovy opatské rezidence cisterciáckého kláštera v Plasích. Rekonstrukcí projde mimo jiné i dvoupatrová reprezentační budova prelatury z pera Jeana Baptiste Matheye, kterou následně podle projektu Josefa Krannera nechal přestavět kníže Metternich.

Cíle architektonického řešení
Památková rehabilitace bývalého opatského areálu, tvořeného budovami odlišného architektonického stylu, hmotového uspořádání, památkové hodnoty a stáří a dále tvořeného užitnými plochami, jejichž těžištěm byla opatská zahrada.

Cíle projektu
Zajistit vysoce odbornou památkovou obnovu této stavby. Snahou bude stavbu uchovat v původní podobě bez nových architektonických vstupů a dispozičních změn. Základním předpokladem je volba tradičních technologických postupů a v případě nezbytných doplňků konstrukcí a jejich povrchů použití shodných materiálů s původními.

Související

V Plasích provedeme obnovu opatské rezidence

V Plasích provedeme obnovu opatské rezidence

18. 12. 2020

Dnes jsme převzali staveniště pro provedení obnovy opatské rezidence cisterciáckého kláštera v Plasích. Rekonstrukcí projde mimo jiné i dvoupatrová reprezentační budova prelatury z pera Jeana Baptiste Matheye, kterou následně podle projektu Josefa Krannera nechal přestavět kníže Metternich.

Cíle architektonického řešení
Památková rehabilitace bývalého opatského areálu, tvořeného budovami odlišného architektonického stylu, hmotového uspořádání, památkové hodnoty a stáří a dále tvořeného užitnými plochami, jejichž těžištěm byla opatská zahrada.

Cíle projektu
Zajistit vysoce odbornou památkovou obnovu této stavby. Snahou bude stavbu uchovat v původní podobě bez nových architektonických vstupů a dispozičních změn. Základním předpokladem je volba tradičních technologických postupů a v případě nezbytných doplňků konstrukcí a jejich povrchů použití shodných materiálů s původními.

Související

Související