Vydali jsme Etický kodex

1. 6. 2022

Máme dlouhodobě hluboce zakořeněné morální a etické principy, kterými se řídíme. Abychom je deklarovali v uchopitelné formě i navenek, rozhodli jsme se vydat Etický kodex naší společnosti.

Etický kodex vychází zejména ze základních principů fungování KONSITu jako takového. K dodržování těchto zásad se vedení společnosti každoročně zavazuje mimo jiné v Politice integrovaného systému řízení.

Etický kodex pojmenovává a popisuje nejen nepřípustné, nevhodné či naopak žádoucí chování všech zúčastněných osob, ale zároveň dává i návod, jak se v nestandardních situacích zachovat.
K dodržování tohoto Etického kodexu je zavázán celý náš dodavatelský řetězec.

Vydali jsme Etický kodex

Vydali jsme Etický kodex

1. 6. 2022

Máme dlouhodobě hluboce zakořeněné morální a etické principy, kterými se řídíme. Abychom je deklarovali v uchopitelné formě i navenek, rozhodli jsme se vydat Etický kodex naší společnosti.

Etický kodex vychází zejména ze základních principů fungování KONSITu jako takového. K dodržování těchto zásad se vedení společnosti každoročně zavazuje mimo jiné v Politice integrovaného systému řízení.

Etický kodex pojmenovává a popisuje nejen nepřípustné, nevhodné či naopak žádoucí chování všech zúčastněných osob, ale zároveň dává i návod, jak se v nestandardních situacích zachovat.
K dodržování tohoto Etického kodexu je zavázán celý náš dodavatelský řetězec.