Začínáme pracovat na přístavbě DPS v Nebušicích

27. 7. 2023

Stávající budova Domova pro seniory v pražských Nebušicích se rozroste díky přístavbě, která vyplní proluku mezi stávajícími objekty.

V současné době je areál kompozičně složen ze dvou vzájemně oddělených domů.
Cílem dostavby podle návrhu BOMART spol. s r.o. je doplnit proluku mezi stávajícími objekty. Tím vznikne bezbariérové propojení provozů obou budov – zejména pak prostoru jídelny a ubytovací jednotky - tzv. „suchou nohou“. Rozšířením DPS v podobě přístvaby dále dojde k navýšení jeho kapacity a současně vznikne prostor pro nové služby. Hmotové i architektonické řešení přístavby vychází z měřítka okolní zástavby a nepřevyšuje stávající východní budovu.

Vizualizace © BOMART spol. s.r.o.

Začínáme pracovat na přístavbě DPS v Nebušicích

Foto: BOMART spol. s.r.o.

Začínáme pracovat na přístavbě DPS v Nebušicích

27. 7. 2023

Stávající budova Domova pro seniory v pražských Nebušicích se rozroste díky přístavbě, která vyplní proluku mezi stávajícími objekty.

V současné době je areál kompozičně složen ze dvou vzájemně oddělených domů.
Cílem dostavby podle návrhu BOMART spol. s r.o. je doplnit proluku mezi stávajícími objekty. Tím vznikne bezbariérové propojení provozů obou budov – zejména pak prostoru jídelny a ubytovací jednotky - tzv. „suchou nohou“. Rozšířením DPS v podobě přístvaby dále dojde k navýšení jeho kapacity a současně vznikne prostor pro nové služby. Hmotové i architektonické řešení přístavby vychází z měřítka okolní zástavby a nepřevyšuje stávající východní budovu.

Vizualizace © BOMART spol. s.r.o.