Získali jsme titul Stavba roku 2021

18. 10. 2021

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna, kterou jsme realizovali společně s AKANT ART v. o. s. uspěla mezi 90 přihlášenými stavbami a obdržela Titul Stavba roku 2021 za výjimečně zdařilou a citlivou, rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a výstavního prostoru Paladia země české, s důrazem na jeho unikátní památkovou hodnotu.

Mariánská zóna ve Staré Boleslavi je komplexem církevních staveb, jehož součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie s ambitem po východní straně. Kostel je obklopen terasou s přístupem do ambitu a s přístupovými schodišti. Bazilika je jednolodní s bočními výklenkovými kaplemi, s užším obdélným, polokruhovým ukončením presbytářem s dvojicí hranolových věží s cibulovými báněmi po stranách. Presbytář a loď sklenuty valeně s lunetami, závěr presbytáře konchou s lunetami, boční kaple valeně, podvěží křížovou klenbou s lunetami. Trojkřídlé ambity s pilířovými arkádami a sklenuté plackovými klenbami.

V rámci stavby prováděné v letech 2018-2019 jsme realizovali kompletní rekonstrukci vnějšího pláště i interiéru objektů s důrazem na památkovou hodnotu objektů.

Související

Získali jsme titul Stavba roku 2021

Získali jsme titul Stavba roku 2021

18. 10. 2021

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna, kterou jsme realizovali společně s AKANT ART v. o. s. uspěla mezi 90 přihlášenými stavbami a obdržela Titul Stavba roku 2021 za výjimečně zdařilou a citlivou, rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a výstavního prostoru Paladia země české, s důrazem na jeho unikátní památkovou hodnotu.

Mariánská zóna ve Staré Boleslavi je komplexem církevních staveb, jehož součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie s ambitem po východní straně. Kostel je obklopen terasou s přístupem do ambitu a s přístupovými schodišti. Bazilika je jednolodní s bočními výklenkovými kaplemi, s užším obdélným, polokruhovým ukončením presbytářem s dvojicí hranolových věží s cibulovými báněmi po stranách. Presbytář a loď sklenuty valeně s lunetami, závěr presbytáře konchou s lunetami, boční kaple valeně, podvěží křížovou klenbou s lunetami. Trojkřídlé ambity s pilířovými arkádami a sklenuté plackovými klenbami.

V rámci stavby prováděné v letech 2018-2019 jsme realizovali kompletní rekonstrukci vnějšího pláště i interiéru objektů s důrazem na památkovou hodnotu objektů.

Související