Zvláštní cenu za obnovu památkově chráněného areálu získala naše realizace

29. 9. 2022

V Kutné Hoře za KONSIT a.s. převzal zvláštní cenu za obnovu památkově chráněného areálu v rámci soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022 člen představenstva Ing. Jiří Urban.

A za co byla zvláštní cena Stavby roku Středočeského kraje 2022 udělena? Přinášíme úplné znění ocenění:

Velikou úctu a obdiv k dlouholeté houževnaté práci vyjádřila porota P. proboštu Liboru Bulínovi, kterýse se svojí charakteristickou energií věnuje péči o jedno z nejvýznamějších poutních míst v Čechách - poutnímu areálu ve Staré Boleslavi, včetně letos přihlášené rekonstrukce kostela sv. Václava.Obnova ambitu, interiérů i exteriéru kostela, jež je zároveň fundamentálním symbolem české státnosti, byla vedena snahou o citlivé zachování všech jeho stavebních etap bez jejich jakéhokoliv hierarchického třídění v jejich aktuální dochované podobě, což porota vysoce hodnotila. Porota ocenila také čisté stavebně technické řešení a kvalitní způsob restaurátorských i dalších stavebních prací.

Související

Zvláštní cenu za obnovu památkově chráněného areálu získala naše realizace

Foto: zpravy.cirkev.cz

Zvláštní cenu za obnovu památkově chráněného areálu získala naše realizace

29. 9. 2022

V Kutné Hoře za KONSIT a.s. převzal zvláštní cenu za obnovu památkově chráněného areálu v rámci soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022 člen představenstva Ing. Jiří Urban.

A za co byla zvláštní cena Stavby roku Středočeského kraje 2022 udělena? Přinášíme úplné znění ocenění:

Velikou úctu a obdiv k dlouholeté houževnaté práci vyjádřila porota P. proboštu Liboru Bulínovi, kterýse se svojí charakteristickou energií věnuje péči o jedno z nejvýznamějších poutních míst v Čechách - poutnímu areálu ve Staré Boleslavi, včetně letos přihlášené rekonstrukce kostela sv. Václava.Obnova ambitu, interiérů i exteriéru kostela, jež je zároveň fundamentálním symbolem české státnosti, byla vedena snahou o citlivé zachování všech jeho stavebních etap bez jejich jakéhokoliv hierarchického třídění v jejich aktuální dochované podobě, což porota vysoce hodnotila. Porota ocenila také čisté stavebně technické řešení a kvalitní způsob restaurátorských i dalších stavebních prací.

Související