Vápenka Čertovy schody – nová mlýnice vápenců a protihluk.val

Investor:

Vápenka Čertovy schody a.s.

Realizace:

04/2010 - 10/2012

Jedná se o demolici stávajícího přístavku ke staré mlýnici, odstranění stávající zpevněné plochy v rozsahu nové mlýnice, provedení přeložek podzemních inženýrských sítí (kanalizace, vodovod), nadzemního středotlakého plynovodu, přístavbu budovy nové mlýnice a výstavbu objektu nové elektrorozvodny a trafostanice.
Mlýnice je navržena jako železobetonový monolitický skelet s pultovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří žlebet deska, krytinu modifikoný asfaltový pás. Obvodový plášť mlýnice je tvořen cihelnými tvarovkami Porotherm AKU 30. Podlahy jsou betonové.
V budově nové mlýnice jsou uloženy tři ocelové zásobníky s vnitřními výztuhami, uložené na betonové konstrukci.
Rozvodny jsou řešeny jako samostatný třípodlažní objekt umístěný mezi stávající a novou mlýnicí vápenců. V přízemí se nachází trafokomora pro novou mlýnici, v ostatních podlažích jsou prostory pro elektrorozvodny. Rozvodny jsou navrženy jako prachotěsné místnosti s přístupem přes zádveří s přetlakovým větráním. Stěny i podlaha rozvoden jsou opatřeny protiprašným nátěrem. U elektrorozvoden je dvojitá instalační podlaha s meziprostorem. Podlaha v trafokomoře je z ocelového plechu, na kterém je dielektrický gumový koberec.

Vápenka Čertovy schody – nová mlýnice vápenců a protihluk.val

Investor:

Vápenka Čertovy schody a.s.

Realizace:

04/2010 - 10/2012

Jedná se o demolici stávajícího přístavku ke staré mlýnici, odstranění stávající zpevněné plochy v rozsahu nové mlýnice, provedení přeložek podzemních inženýrských sítí (kanalizace, vodovod), nadzemního středotlakého plynovodu, přístavbu budovy nové mlýnice a výstavbu objektu nové elektrorozvodny a trafostanice.
Mlýnice je navržena jako železobetonový monolitický skelet s pultovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří žlebet deska, krytinu modifikoný asfaltový pás. Obvodový plášť mlýnice je tvořen cihelnými tvarovkami Porotherm AKU 30. Podlahy jsou betonové.
V budově nové mlýnice jsou uloženy tři ocelové zásobníky s vnitřními výztuhami, uložené na betonové konstrukci.
Rozvodny jsou řešeny jako samostatný třípodlažní objekt umístěný mezi stávající a novou mlýnicí vápenců. V přízemí se nachází trafokomora pro novou mlýnici, v ostatních podlažích jsou prostory pro elektrorozvodny. Rozvodny jsou navrženy jako prachotěsné místnosti s přístupem přes zádveří s přetlakovým větráním. Stěny i podlaha rozvoden jsou opatřeny protiprašným nátěrem. U elektrorozvoden je dvojitá instalační podlaha s meziprostorem. Podlaha v trafokomoře je z ocelového plechu, na kterém je dielektrický gumový koberec.