LTS Jesenice - sklad a vzorkovna

Stavba:LTS Jesenice - sklad a vzorkovna
Místo:Jesenice u Prahy
Investor:LTS Praha s.r.o., Dunajevského 10/415 14800 Praha 4
Projektant:H.A.N.S. stavby a.s., Ing. arch. Jan Jarolímek
Zahájení výstavby:2010/10
Realizace:2011/06
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna
 

Fotografie z výstavby

LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna LTS Jesenice - sklad a vzorkovna
 

Charakteristika

Jedná se novostavbu halového objektu skladu s administrativní budovou.

Každá z těchto dvou částí tvoří samostatný dilatační celek. Administrativní budova je založena na excentricky zatížených pasech. Objekt skladové haly je založen na vrtaných pilotách délky cca 5-6 m vetknutých cca 1-2 m do horniny třídy R5. Podlahová deska haly je navržena v tl. 180 mm z drátkobetonu. Hala má půdorysný tvar obdélníku o osových rozměrech 12,00x18,00 m. Hlavní modulové osy jsou v pravidelných roztečích, 2 x 6,00 m ve směru příčné vazby. Nosný systém haly tvoří příčná vazba o rozponu 18,00 m s vetknutými sloupy, na které jsou kloubově uloženy ŽB vazníky. Střešní plášť je tvořen trapézovými plechy. Světlost haly pod vazníky je 6,15 m. Fasádu skladové haly tvoří v návrhu fasádní sendvičové panely Kingspan KS1000 SF se zateplovacím jádrem z tuhého polyuretanu (PIR, IPN). Panely tl. 100 mm se skrytým upevňovacím prvkem jsou kladeny vertikálně.
Administrativní část je jednopodlažní. Obvodové stěny administrativního objektu jsou zděné zateplené polystyrenem. Stropní konstrukce nesoucí střešní plášť je tvořena předpjatými panely Spiroll tl. 250 mm, které jsou uloženy na ŽB věnec.