Masarykova univerzita - CEITEC (Středoevropský technologický institut)

Realizace:

05/2012 - 01/2014

Jednalo se o výstavbu CEITEC - Středoevropského technologického institutu, ve kterém se bude vyvíjet výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů na mezinárodní úrovni. CEITEC se nachází v areálu Univerzitního kampusu Bohunice (UKB), skládá se ze dvou pavilonů, a to pavilonu A35 a pavilonu A26.

Pavilon A26 je vzhledově typickým objektem Univerzitního kampusu rozšířeným o část fytotronů a Vědeckého skleníku. Objekt má tři nadzemní, jedno podzemní a pod částí půdorysu i druhé podzemní podlaží. V objektu jsou laboratoře, temperované místnosti, pracovny, zasedací místnosti, strojovny a rozvodny, sklady atd.. Objekt je založen na pilotách. Nosnou konstrukcí tohoto pavilonu je ocelový nosný skelet opláštěný modulovou a rastrovou fasádou Al fasádou doplněnou výplněmi: sklo a skleněné smaltové výplně, zavěšená keramická fasáda, plechové a bondové obklady. Vnější plášť 1.PP tvoří kamenné gabiony. Střešní souvrství je tvořeno tzv. zelenou střechou.

Pavilon A35: Jedná se o architektonicky výjimečný objekt. Objekt je založen na pilotách. Nosná konstrukce objektu je monolitický železobeton. Hlavní hmota pavilonu s elipsovitým půdorysem je doplněná ocelovou předsazenou rámovou konstrukcí tzv. klecí, na které je zavěšena nerezová lanková treláž jako podpora pro pnoucí vegetaci. Objekt má celkem 5 podlaží z toho 1 technické. Podlaží 1.PP a částečně i 2.PP je půdorysně rozlehlejší; střecha této části je v úrovni terénu, takže denní osvětlení laboratoří zajišťují kruhové Al prosklené kruhové světlíky. Napojení na Univerzitní kampus je pomocí lávky – mostu. Fasáda je vytvořena z pásových AL prosklených výplní, provětrávané fasády s obkladem z vlnitého plechu, bodové (terčové) strukturální fasády, slopkopříčkové fasády, bondových obkladů, částečně o KZS a gabionových stěn. Střechy jsou v celém rozsahu vegetační – tzv. zelené střechy. Interiérovou dominantou budovy je vzdušné atrium na výšku tří podlaží zastřešené proskleným vrchlíkem elipsoidu tvořeným strukturálním zasklením. Napříč prostorem atria je lávka. Hojně je zde použit pohledový beton vč. ploch odlévaných do 3D matric, dále sloupkopříková interiérová fasáda, skleněnonerezová schodiště a zábradlí, Corianové, dřevěné a tahokovové obklady apod.

Venkovní objekty prováděné v rámci výstavby CEITEC MU: přípojky NN, VN, SLP, vody, plynu, kanalizace vč. retenčních nádrží na dešťovou vodu, horkovod; zpevněné plochy, parkoviště, asfaltové a betonové komunikace a rozsáhlé sadové úpravy.

Masarykova univerzita - CEITEC (Středoevropský technologický institut)

Realizace:

05/2012 - 01/2014

Jednalo se o výstavbu CEITEC - Středoevropského technologického institutu, ve kterém se bude vyvíjet výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů na mezinárodní úrovni. CEITEC se nachází v areálu Univerzitního kampusu Bohunice (UKB), skládá se ze dvou pavilonů, a to pavilonu A35 a pavilonu A26.

Pavilon A26 je vzhledově typickým objektem Univerzitního kampusu rozšířeným o část fytotronů a Vědeckého skleníku. Objekt má tři nadzemní, jedno podzemní a pod částí půdorysu i druhé podzemní podlaží. V objektu jsou laboratoře, temperované místnosti, pracovny, zasedací místnosti, strojovny a rozvodny, sklady atd.. Objekt je založen na pilotách. Nosnou konstrukcí tohoto pavilonu je ocelový nosný skelet opláštěný modulovou a rastrovou fasádou Al fasádou doplněnou výplněmi: sklo a skleněné smaltové výplně, zavěšená keramická fasáda, plechové a bondové obklady. Vnější plášť 1.PP tvoří kamenné gabiony. Střešní souvrství je tvořeno tzv. zelenou střechou.

Pavilon A35: Jedná se o architektonicky výjimečný objekt. Objekt je založen na pilotách. Nosná konstrukce objektu je monolitický železobeton. Hlavní hmota pavilonu s elipsovitým půdorysem je doplněná ocelovou předsazenou rámovou konstrukcí tzv. klecí, na které je zavěšena nerezová lanková treláž jako podpora pro pnoucí vegetaci. Objekt má celkem 5 podlaží z toho 1 technické. Podlaží 1.PP a částečně i 2.PP je půdorysně rozlehlejší; střecha této části je v úrovni terénu, takže denní osvětlení laboratoří zajišťují kruhové Al prosklené kruhové světlíky. Napojení na Univerzitní kampus je pomocí lávky – mostu. Fasáda je vytvořena z pásových AL prosklených výplní, provětrávané fasády s obkladem z vlnitého plechu, bodové (terčové) strukturální fasády, slopkopříčkové fasády, bondových obkladů, částečně o KZS a gabionových stěn. Střechy jsou v celém rozsahu vegetační – tzv. zelené střechy. Interiérovou dominantou budovy je vzdušné atrium na výšku tří podlaží zastřešené proskleným vrchlíkem elipsoidu tvořeným strukturálním zasklením. Napříč prostorem atria je lávka. Hojně je zde použit pohledový beton vč. ploch odlévaných do 3D matric, dále sloupkopříková interiérová fasáda, skleněnonerezová schodiště a zábradlí, Corianové, dřevěné a tahokovové obklady apod.

Venkovní objekty prováděné v rámci výstavby CEITEC MU: přípojky NN, VN, SLP, vody, plynu, kanalizace vč. retenčních nádrží na dešťovou vodu, horkovod; zpevněné plochy, parkoviště, asfaltové a betonové komunikace a rozsáhlé sadové úpravy.

Související