Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG

Stavba:Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG
Místo:Praha 2
Investor:Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Zahájení výstavby:2014/04
Realizace:2015/05
Divize:Divize 2 | Ing. Oldřich Pasečný - tel. 225 377 141
Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG Rekonstrukc areálu firmy KOMWAG
 

Charakteristika

Předmětem rekonstrukce bylo odstranění technicky nevyhovujících objektů a jejich náhrada objekty novými - zejména novým provozním objektem, objekty malé a velké temperované haly, objekt zázemí dílen, hala mytí vozidel a nová areálová čerpací stanice pohonných látek s podzemním zásobníkem. V areálu zůstává ze stávajících objektů pouze administrativní budova vedení firmy a budova opravárenské dílny, která se zrekonstruovala. Novou výstavbou byl areál doplněn za účelem vytvoření komplexního provozního a technologického centra firmy včetně kvalitního sociálního zázemí zaměstnanců.