Rekonstrukce vodárny v Nebušících

Investor:

Městská část Praha Nebušice

Realizace:

05/2018 - 09/2019

Rekonstrukce Staré vodárny z 20. a 30. tet 20. století byla řešena na principech zachovávajících původní hodnoty a specifika domu. Ke stavbě bylo přistupováno jako k technické památce.

V přízemí jsou umístěny společenské prostory obce a nové hygienické zázemí, v patře byt a v podkroví klubovna. Cílem obnovy byla pestrost využití a nalezení nové funkce a smyslu stavby pro účely místní komunity.

Vnitřní prostory přízemí (bývalá vodárna, dílna) jsou specifické svým tvarem, výškou a úpravou oken. Proto nebylo v návrhu do tohoto prostoru zasahováno a potřebné rozšíření zázemí bylo řešeno v nové přístavbě. Tu navrhl architekt pohledově skrytě a také mimo záplavové území potoka.

Principem obnovy bylo očištění domu od nevhodných pozdějších zásahů a řešení nových prvků s respektem k původní podobě stavby.
V rámci rekonstrukce byla zpřístupněna bývalá trafostanice, koncipovaná jako „rozhledna“. Plochá střecha na jižní straně domu byla upravena na terasu. Do vertikálního prostoru trafostanice byly vestavěny nové hlavní schody stavby. Ve „věži“ (býv. trafostanici) byla proražena slepá okna, přes která se i v exteriéru propisují nové vřetenové schody.

V rámci rekonstrukce byly provedeny nové schody v ulici K vodárně.

Foto: Václav Wenig

Rekonstrukce vodárny v Nebušících

Investor:

Městská část Praha Nebušice

Realizace:

05/2018 - 09/2019

Rekonstrukce Staré vodárny z 20. a 30. tet 20. století byla řešena na principech zachovávajících původní hodnoty a specifika domu. Ke stavbě bylo přistupováno jako k technické památce.

V přízemí jsou umístěny společenské prostory obce a nové hygienické zázemí, v patře byt a v podkroví klubovna. Cílem obnovy byla pestrost využití a nalezení nové funkce a smyslu stavby pro účely místní komunity.

Vnitřní prostory přízemí (bývalá vodárna, dílna) jsou specifické svým tvarem, výškou a úpravou oken. Proto nebylo v návrhu do tohoto prostoru zasahováno a potřebné rozšíření zázemí bylo řešeno v nové přístavbě. Tu navrhl architekt pohledově skrytě a také mimo záplavové území potoka.

Principem obnovy bylo očištění domu od nevhodných pozdějších zásahů a řešení nových prvků s respektem k původní podobě stavby.
V rámci rekonstrukce byla zpřístupněna bývalá trafostanice, koncipovaná jako „rozhledna“. Plochá střecha na jižní straně domu byla upravena na terasu. Do vertikálního prostoru trafostanice byly vestavěny nové hlavní schody stavby. Ve „věži“ (býv. trafostanici) byla proražena slepá okna, přes která se i v exteriéru propisují nové vřetenové schody.

V rámci rekonstrukce byly provedeny nové schody v ulici K vodárně.

Související