Bytový soubor Lety

Investor:

Gustav Šimáček

Projektant:

RVA architects s.r.o.

Realizace:

05/2021 - 12/2022

Bytový souboru v Letech u Dobřichovic se skládá ze dvou bytových domů o třech nadzemních podlažích. Domy svým měřítkem, hmotovým řešením i architektonickým výrazem ctí okolní zástavbu a citlivě zapadají do svého okolí, aniž by na sebe strhávaly pozornost či působily jakkoliv rušivě.

V jednom domě najdeme 12 bytových jednotek s předzahrádkou nebo terasou. Druhý objekt je označen jako řadový rodinný dům se dvěma vstupy. Každý vstup obsluhuje tři byty v jednotlivých patrech nad sebou.
Domy jsou pasivní, vyzděné z vápenopískových cihel, s monolitickými stropy a se šikmou střechou. V každém bytě se nachází rekuperační jednotka. Před objekty jsou soukromá parkovací stání se sklopnou závorou. Všechny byty jsou nájemní a celý areál zůstává ve vlastnictví investora.

Foto: Tomáš Malý

Bytový soubor Lety

Investor:

Gustav Šimáček

Projektant:

RVA architects s.r.o.

Realizace:

05/2021 - 12/2022

Bytový souboru v Letech u Dobřichovic se skládá ze dvou bytových domů o třech nadzemních podlažích. Domy svým měřítkem, hmotovým řešením i architektonickým výrazem ctí okolní zástavbu a citlivě zapadají do svého okolí, aniž by na sebe strhávaly pozornost či působily jakkoliv rušivě.

V jednom domě najdeme 12 bytových jednotek s předzahrádkou nebo terasou. Druhý objekt je označen jako řadový rodinný dům se dvěma vstupy. Každý vstup obsluhuje tři byty v jednotlivých patrech nad sebou.
Domy jsou pasivní, vyzděné z vápenopískových cihel, s monolitickými stropy a se šikmou střechou. V každém bytě se nachází rekuperační jednotka. Před objekty jsou soukromá parkovací stání se sklopnou závorou. Všechny byty jsou nájemní a celý areál zůstává ve vlastnictví investora.

Související