Rozšíření Golf clubu Hostivař

Investor:

SPORT Hostivař a.s.

Realizace:

09/2021 - 07/2022

Rezidence Golf Hostivař je obytný komplex v bývalém areálu Plynárny Měcholupy, který nebyl využíván již od roku 1994. Developerem této výstavby v přímém sousedství golfového klubu je společnost RODOP a.s.

Stavební činnost společnosti KONSIT v lokalitě areálu Golf Hostivař probíhá již od roku 2007, kdy zde byla zahájena výstavba objektu Golf clubu tvořící zázemí golfového hřiště. Do roku 2022 bylo během 7 etap výstavby dokončeno 146 rodinných domů, 3 bytové domy, 24 samostatných garáží a deflekční stěna.

Dokončená nástavba objektu Golf Clubu, který jsme pod vedením Ing. Mareše realizovali v letech 2007-2008, rozšiřuje kapacitu stávající budovy o třetí nadzemní podlaží. Nástavba obdélníkového půdorysu respektuje tvarosloví původního objektu, který musel být v exponovaných místech ztužen ocelovými hlavicemi prošroubovanými přes stropní desku 2. NP.

Prioritou tohoto projektu byla rychlost výstavby, minimalizace přitížení původních konstrukcí a minimální dopady stavby na plochy hřiště a průběh golfových turnajů. Zvolen byl proto ocelový šroubovaný skelet s tuhou železobetonovou stropní deskou ve ztraceném bednění z trapézových plechů. Celou konstrukci ztužuje železobetonové jádro schodiště.

Na přání investora a provozovatele celého golfového areálu probíhaly všechny stavební činnosti za plného provozu restaurace a venkovních ploch. Výrazně ztíženo tak bylo např. provádění výřezů do stropní desky 2. NP pro budoucí schodišťovou šachtu, řezání stávajících atik či betonových podkonstrukcí světlíku. Veškeré práce, které měly dopad na bezpečný chod provozu a stavby, tedy musely být na denní bázi řešeny s vedením klubu.

Obvodový plášť objektu tvoří prosklené plochy vsazené do hliníkového rámu, které doplňuje v horní části zavěšená fasáda s obkladem dřevěnými prkny ze sibiřského modřínu.
Jednoplášťová plocha střechy s klasickým pořadím vrstev je vyspádována do dvou úžlabí. Severní a jižní stranu budovy doplňují pergoly, které vycházejí z ocelové nosné konstrukce nástavby.
Vnitřní dispozice objektu jsou z většiny členěny skleněnými příčkami olemovanými subtilním dřevěným rámečkem. V některých místech jsou příčky plné, dřevěné dýhované. Abychom zajistili statiku kotvení a hladký průběh podlahového topení, rozhodli jsme se příčky po celé jejich délce podezdít.
Podhledy, nad kterými jsou vedeny veškeré instalace včetně kanálové klimatizace, tvoří zavěšený lamelový systém, do kterého byla na zakázku vyráběna liniová svítidla tak, aby mohla být vložena mezi jednotlivé lamely.

Tepelný komfort v zimních měsících zajišťuje podlahové vytápění napojené na stávající kaskádu kondenzačních kotlů. V letních měsících se o chlazení postarají kanálové jednotky a systém exteriérového stínění instalovaného na západní a východní fasádě.

Rozšíření Golf clubu Hostivař

Investor:

SPORT Hostivař a.s.

Realizace:

09/2021 - 07/2022

Rezidence Golf Hostivař je obytný komplex v bývalém areálu Plynárny Měcholupy, který nebyl využíván již od roku 1994. Developerem této výstavby v přímém sousedství golfového klubu je společnost RODOP a.s.

Stavební činnost společnosti KONSIT v lokalitě areálu Golf Hostivař probíhá již od roku 2007, kdy zde byla zahájena výstavba objektu Golf clubu tvořící zázemí golfového hřiště. Do roku 2022 bylo během 7 etap výstavby dokončeno 146 rodinných domů, 3 bytové domy, 24 samostatných garáží a deflekční stěna.

Dokončená nástavba objektu Golf Clubu, který jsme pod vedením Ing. Mareše realizovali v letech 2007-2008, rozšiřuje kapacitu stávající budovy o třetí nadzemní podlaží. Nástavba obdélníkového půdorysu respektuje tvarosloví původního objektu, který musel být v exponovaných místech ztužen ocelovými hlavicemi prošroubovanými přes stropní desku 2. NP.

Prioritou tohoto projektu byla rychlost výstavby, minimalizace přitížení původních konstrukcí a minimální dopady stavby na plochy hřiště a průběh golfových turnajů. Zvolen byl proto ocelový šroubovaný skelet s tuhou železobetonovou stropní deskou ve ztraceném bednění z trapézových plechů. Celou konstrukci ztužuje železobetonové jádro schodiště.

Na přání investora a provozovatele celého golfového areálu probíhaly všechny stavební činnosti za plného provozu restaurace a venkovních ploch. Výrazně ztíženo tak bylo např. provádění výřezů do stropní desky 2. NP pro budoucí schodišťovou šachtu, řezání stávajících atik či betonových podkonstrukcí světlíku. Veškeré práce, které měly dopad na bezpečný chod provozu a stavby, tedy musely být na denní bázi řešeny s vedením klubu.

Obvodový plášť objektu tvoří prosklené plochy vsazené do hliníkového rámu, které doplňuje v horní části zavěšená fasáda s obkladem dřevěnými prkny ze sibiřského modřínu.
Jednoplášťová plocha střechy s klasickým pořadím vrstev je vyspádována do dvou úžlabí. Severní a jižní stranu budovy doplňují pergoly, které vycházejí z ocelové nosné konstrukce nástavby.
Vnitřní dispozice objektu jsou z většiny členěny skleněnými příčkami olemovanými subtilním dřevěným rámečkem. V některých místech jsou příčky plné, dřevěné dýhované. Abychom zajistili statiku kotvení a hladký průběh podlahového topení, rozhodli jsme se příčky po celé jejich délce podezdít.
Podhledy, nad kterými jsou vedeny veškeré instalace včetně kanálové klimatizace, tvoří zavěšený lamelový systém, do kterého byla na zakázku vyráběna liniová svítidla tak, aby mohla být vložena mezi jednotlivé lamely.

Tepelný komfort v zimních měsících zajišťuje podlahové vytápění napojené na stávající kaskádu kondenzačních kotlů. V letních měsících se o chlazení postarají kanálové jednotky a systém exteriérového stínění instalovaného na západní a východní fasádě.

Související