Vydali jsme Zásady přijímání a poskytování darů

5. 6. 2024

V rámci prohlubování povědomí a tvorby protikorupčního prostředí jsme se posunuli o krok dál a Protikorupční program doplnili novým dokumentem.

Je nám zřejmé, že jsou oblasti, které se neobejdou bez pomoci druhých. Podílíme se tedy na příležitostné podpoře vybraných kulturních, sociálních, humanitárních nebo charitativních projektů. A jelikož se jedná o podporu, protislužba se nevyžaduje ani neočekává.

Zároveň dodržujeme zdvořilostní zvyklosti, jako jsou pozvání na obchodní jednání, či poděkování formou drobného přiměřeného daru.

Při poskytování či přijímání darů a sponzoringu se řídíme následujícími jednoduchými pravidly:

  • V rámci sponzoringu podporujeme organizace či jednotlivce, které pečlivě vybírá a schvaluje vedení Společnosti tak, aby tato činnost nemohla být chápána jako ovlivňování či úplatek.
  • Veškeré příspěvky či dary poskytujeme transparentně.
  • Obchodní partnery či jiné zainteresované strany obdarováváme pouze v takových mezích, ve kterých jsou tyto dary obecně chápány jako obvyklá zdvořilostní gesta, tedy tak aby dar nemohl ani v nejmenším vzbudit dojem pokusu o ovlivňování.
  • Dary nevyžadujeme.
  • Finanční hotovost či příspěvky jsou přípustné pouze jako forma sponzorského daru či charitativní činnosti. Jako forma daru obchodnímu partnerovi nebo zástupci státní správy či samosprávy je forma finanční hotovosti nebo příspěvku nepřípustná.

Abychom všem zaměstnancům a spolupracovníkům vymezili rámec přiměřenosti, vydali jsme Zásady přijímání a poskytování darů, ve kterých jsou výše popsaná pravidla dále rozpracována.

Ve vazbě na vydání Zásad jsme zároveň aktualizovali náš Protikorupční program, Etický kodex a organizační schéma.

Vydali jsme Zásady přijímání a poskytování darů

Vydali jsme Zásady přijímání a poskytování darů

5. 6. 2024

V rámci prohlubování povědomí a tvorby protikorupčního prostředí jsme se posunuli o krok dál a Protikorupční program doplnili novým dokumentem.

Je nám zřejmé, že jsou oblasti, které se neobejdou bez pomoci druhých. Podílíme se tedy na příležitostné podpoře vybraných kulturních, sociálních, humanitárních nebo charitativních projektů. A jelikož se jedná o podporu, protislužba se nevyžaduje ani neočekává.

Zároveň dodržujeme zdvořilostní zvyklosti, jako jsou pozvání na obchodní jednání, či poděkování formou drobného přiměřeného daru.

Při poskytování či přijímání darů a sponzoringu se řídíme následujícími jednoduchými pravidly:

  • V rámci sponzoringu podporujeme organizace či jednotlivce, které pečlivě vybírá a schvaluje vedení Společnosti tak, aby tato činnost nemohla být chápána jako ovlivňování či úplatek.
  • Veškeré příspěvky či dary poskytujeme transparentně.
  • Obchodní partnery či jiné zainteresované strany obdarováváme pouze v takových mezích, ve kterých jsou tyto dary obecně chápány jako obvyklá zdvořilostní gesta, tedy tak aby dar nemohl ani v nejmenším vzbudit dojem pokusu o ovlivňování.
  • Dary nevyžadujeme.
  • Finanční hotovost či příspěvky jsou přípustné pouze jako forma sponzorského daru či charitativní činnosti. Jako forma daru obchodnímu partnerovi nebo zástupci státní správy či samosprávy je forma finanční hotovosti nebo příspěvku nepřípustná.

Abychom všem zaměstnancům a spolupracovníkům vymezili rámec přiměřenosti, vydali jsme Zásady přijímání a poskytování darů, ve kterých jsou výše popsaná pravidla dále rozpracována.

Ve vazbě na vydání Zásad jsme zároveň aktualizovali náš Protikorupční program, Etický kodex a organizační schéma.