Začínáme pracovat na revitalizaci Burzy v Holešovické tržnici

19. 12. 2022

Cílem rekonstrukce bude obnova objektu, který je v současné době v havarijním stavu, a navrácení jedné z jeho původních funkcí v podobě restaurace.

V památkově chráněném objektu budovy Burzy postavené v roce 1895 v novorenesančním stylu původně sídlila Dobytčí a masná pokladna a také hostinec.

Předmětem stavebních prací bude ubourání nepůvodních přístavků, nově se naopak bude budovat podzemní část pro technické zázemí. Z důvodu snížení podlah v suterénu dojde k podbetonování většiny stávajících základů. Zvýšená vlhkost zdiva bude sanována formou elektroosmózy a sanačních omítek. Budou provedeny nové rozvody všech profesí a rekonstrukcí projde i střecha. Nový kabát získají pod rukama restaurátorů i fasády s kamennými prvky, interiérové výmalby nebo dobové lucerny na střeše. Nad podzemní částí budovy vznikne zahrádka restaurace s povrchem z žulových kostek.

Související

Začínáme pracovat na revitalizaci Burzy v Holešovické tržnici
Začínáme pracovat na revitalizaci Burzy v Holešovické tržnici
Začínáme pracovat na revitalizaci Burzy v Holešovické tržnici
Začínáme pracovat na revitalizaci Burzy v Holešovické tržnici

Začínáme pracovat na revitalizaci Burzy v Holešovické tržnici

19. 12. 2022

Cílem rekonstrukce bude obnova objektu, který je v současné době v havarijním stavu, a navrácení jedné z jeho původních funkcí v podobě restaurace.

V památkově chráněném objektu budovy Burzy postavené v roce 1895 v novorenesančním stylu původně sídlila Dobytčí a masná pokladna a také hostinec.

Předmětem stavebních prací bude ubourání nepůvodních přístavků, nově se naopak bude budovat podzemní část pro technické zázemí. Z důvodu snížení podlah v suterénu dojde k podbetonování většiny stávajících základů. Zvýšená vlhkost zdiva bude sanována formou elektroosmózy a sanačních omítek. Budou provedeny nové rozvody všech profesí a rekonstrukcí projde i střecha. Nový kabát získají pod rukama restaurátorů i fasády s kamennými prvky, interiérové výmalby nebo dobové lucerny na střeše. Nad podzemní částí budovy vznikne zahrádka restaurace s povrchem z žulových kostek.

Související