U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná

Stavba:U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná
Místo:Ovocný trh 3/5, Praha 1
Investor:U.K. v Praze
Zahájení výstavby:2007/06
Realizace:2007/12
Divize:Divize 3 | stav. Jiří Horáček - tel. 225 377 131
U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná U.K. - Úprava sklepních prostor Celetná
 

Charakteristika

Jedná se o dokončení úprav sklepních prostor a vybudování nového hygienického zázemí. V prostorách byla položena ručně dělaná cihelná dlažba, doplněny a opraveny stávající omítky dle návrhu zástupce N.P.Ú. Osazeny bronzové výustky VZT a ocelová plátovaná revizní dvířka s grafitovou barvou. Osazeny byly výplně otvorů z masivního dřeva a vstupní prosklené zádveří. V M.Č S.64 bylo objeveno spárované kombinované zdivo se zbytkem původních omítek a spárované kamené zdivo. Tato místnost byla odborně zrestaurována za dohledu zástupce N.P.Ú.