BD Dejvická 4

Investor:

Městská část Praha 6

Realizace:

03/2019 - 07/2021

Jednalo se o postupnou rekonstrukci a rozsáhlou sanaci stávajícího objektu se zachováním vzhledu uličních fasád a úpravou dvorní části.

Rekonstrukce čítala statickou sanaci objektu, zavedení opatření proti pronikání vlhkosti a radonu z podlaží do suterénu a náhradu vodorovných konstrukcí mezi podlažími. Dále bylo nutné provést výměnu střechy se zachováním původního tvaru a uspořádání směrem do ulic Dejvická a Bubenečská.

Využití objektu zachovává původní účel, a sice primárně bydlení, kterému je věnováno 4. až 6.NP. Tuto náplň dále doplňuje provoz restaurace v přízemí a suterénu (včetně potřebného technického zázemí, slaboproudých rozvodů, UPS a lapolu), ordinace ve 2.NP a kancelářské prostory ve 3.NP. Počet podlaží zůstal zachován, resp. jedno podzemní a pět nadzemních podlaží a podkroví.

Uliční fasády parteru Dejvické a Bubenečské ulice byly oproti původní podobě nepatrně upraveny pro potřeby řešení nových vstupů do objektu.

Foto: Václav Wenig

BD Dejvická 4

Investor:

Městská část Praha 6

Realizace:

03/2019 - 07/2021

Jednalo se o postupnou rekonstrukci a rozsáhlou sanaci stávajícího objektu se zachováním vzhledu uličních fasád a úpravou dvorní části.

Rekonstrukce čítala statickou sanaci objektu, zavedení opatření proti pronikání vlhkosti a radonu z podlaží do suterénu a náhradu vodorovných konstrukcí mezi podlažími. Dále bylo nutné provést výměnu střechy se zachováním původního tvaru a uspořádání směrem do ulic Dejvická a Bubenečská.

Využití objektu zachovává původní účel, a sice primárně bydlení, kterému je věnováno 4. až 6.NP. Tuto náplň dále doplňuje provoz restaurace v přízemí a suterénu (včetně potřebného technického zázemí, slaboproudých rozvodů, UPS a lapolu), ordinace ve 2.NP a kancelářské prostory ve 3.NP. Počet podlaží zůstal zachován, resp. jedno podzemní a pět nadzemních podlaží a podkroví.

Uliční fasády parteru Dejvické a Bubenečské ulice byly oproti původní podobě nepatrně upraveny pro potřeby řešení nových vstupů do objektu.

Související