Martinický palác - oprava střechy

Stavba:Martinický palác - oprava střechy
Místo:Praha - 1, Hradčanské náměstí
Investor:Martinický palác
Projektant:AIP-Sdružení - Ing. arch. Jaroslav Kačer a ing. Zdeněk
Zahájení výstavby:2020/03
Divize:Divize 5 | Ing. Pavel Polcar - tel. 225 377 161
 

Fotografie z výstavby

Martinický palác - oprava střechy Martinický palác - oprava střechy Martinický palác - oprava střechy Martinický palác - oprava střechy Martinický palác - oprava střechy Martinický palác - oprava střechy Martinický palác - oprava střechy Martinický palác - oprava střechy
 

Charakteristika

Předmětem stavby je oprava střech významného souboru kdysi částečně samostatných a dnes sloučených budov, který je
součástí velmi hodnotné palácové zástavby Prahy 1.
Martinický palác je kulturní nemovitou památkou s nejvyšší hodnotou památkové ochrany.

Rekonstrukce střechy a krovů spočívá ve výměně prejzové krytiny včetně laťování a ve výměně stáv.
měděného oplechování za nové. Současně bude sejmuta novodobá PVC střešní folie, podkladní
plochy z prken, a to jak pod střešní folií, tak i pod oplechovanými plochami, budou zrevidovány a případně plošně vyměněny.
Totéž platí pro plochy úžlabních střešních rovin, které jsou již dnes částečně rovněž vybedněné.
Prvky krovu budou po sejmutí oplechování a střešní krytiny zrevidovány po zpřístupnění tesařských konstrukcí z lešení.
Rozvlákněný povrch původních krovových prvků bude šetrně odstraněn, poškozená místa dřeva budou vyříznuta a
nahrazena dřevem novým, spoje tesařské dřevěnými kolíky. Následně bude veškeré nové i stáv. dřevo chemicky
impregnováno vhodnými prostředky.Veškeré půdní prostory budou vyklizeny od stavební suti a vyčištěny.
V rámci stavby tak bude provedena oprava omítek nadstřešních částí komínových těles a rubových částí štítových
atik, potřebná pro nové olemování měděným plechem.