Základní škola Lety u Dobřichovic

Realizace:

11/2020 - 1/2022

Třípolažní budova budova pro první stupeň základní školy v Letech u Dobřichovic vznikla podle návrhu architekta Ondřeje Tučka, který zde již realizval mateřskou školu. Kapacita škola čítá 5 kmenových učeben pro 120 žáků a jednu specialozovanou IT učebnu.

Pro realizaci objektu zvolil architekt stejné provedení, v jakém je realizována přilehlá mateřská škola. Všechny stěny jsou provedeny ze sendvičového oboustranně pohledového betonového zdiva, které rovnou vytváří finální pohledovou vrstvu fasády budovy i vnitřní pohledové zdi.

Na již stávající budovu mateřské školy je nová budova napojena proskleným krčkem, jehož účelem je propojení školky s nově vzniklou kuchyní v přízemí základní školy. Ta je dimenzována tak, aby zvládla vyprodukovat 400 obědů denně. Spojovací krček má pouze chránit před klimatickými vlivy při převážení stravy z jedné budovy do druhé a není tedy zateplen. Pro jeho realizaci byly zvoleny Profility – profilované žíhané sklo lité do formy oblého tvaru.

Se strohostí betonových tvárnic kontrastují žluté prvky v podobě okenních rámů, schodišť či interiérových dveří. Podlahy jsou v přízemí z litého teraca, v ostatních prostorech tvoří nášlapné vrstvy polyuretanové stěrky.

Pro akustickou pohodu byly v učebnách realizovány akustické podhledy na míru.

Foto: Václav Wenig

Základní škola Lety u Dobřichovic

Realizace:

11/2020 - 1/2022

Třípolažní budova budova pro první stupeň základní školy v Letech u Dobřichovic vznikla podle návrhu architekta Ondřeje Tučka, který zde již realizval mateřskou školu. Kapacita škola čítá 5 kmenových učeben pro 120 žáků a jednu specialozovanou IT učebnu.

Pro realizaci objektu zvolil architekt stejné provedení, v jakém je realizována přilehlá mateřská škola. Všechny stěny jsou provedeny ze sendvičového oboustranně pohledového betonového zdiva, které rovnou vytváří finální pohledovou vrstvu fasády budovy i vnitřní pohledové zdi.

Na již stávající budovu mateřské školy je nová budova napojena proskleným krčkem, jehož účelem je propojení školky s nově vzniklou kuchyní v přízemí základní školy. Ta je dimenzována tak, aby zvládla vyprodukovat 400 obědů denně. Spojovací krček má pouze chránit před klimatickými vlivy při převážení stravy z jedné budovy do druhé a není tedy zateplen. Pro jeho realizaci byly zvoleny Profility – profilované žíhané sklo lité do formy oblého tvaru.

Se strohostí betonových tvárnic kontrastují žluté prvky v podobě okenních rámů, schodišť či interiérových dveří. Podlahy jsou v přízemí z litého teraca, v ostatních prostorech tvoří nášlapné vrstvy polyuretanové stěrky.

Pro akustickou pohodu byly v učebnách realizovány akustické podhledy na míru.

Související