Myslivna zámečku Tři trubky

Realizace:

01/2022 - 08/2023

Předmětem rekonstrukce Myslivny v areálu loveckého zámečku Tři trubky v brdských lesích byla obnova samotného objektu myslivny, který sousedí se zámečkem, jenž postavili v 19. století Colloredo-Mannsfeldové pro své lovecké hosty. Myslivna je vybavena tak, aby mohla sloužit jako ubytovací zařízení.

Zámeček získal novou fasádu, interiéry nebyla předmětem zakázky. Nedílnou součástí proměny souboru budov, které dlouhá léta sloužily armádním účelům, je i objekt čistírny odpadních vod. Stavební práce postupují s maximální citlivostí k původní architektuře památkově chráněných objektů.

Dům přírody Brd byl pro návštěvníky salvnostně otevřen v srpnu roku 2023.

Foto: Tomáš Malý

Myslivna zámečku Tři trubky

Realizace:

01/2022 - 08/2023

Předmětem rekonstrukce Myslivny v areálu loveckého zámečku Tři trubky v brdských lesích byla obnova samotného objektu myslivny, který sousedí se zámečkem, jenž postavili v 19. století Colloredo-Mannsfeldové pro své lovecké hosty. Myslivna je vybavena tak, aby mohla sloužit jako ubytovací zařízení.

Zámeček získal novou fasádu, interiéry nebyla předmětem zakázky. Nedílnou součástí proměny souboru budov, které dlouhá léta sloužily armádním účelům, je i objekt čistírny odpadních vod. Stavební práce postupují s maximální citlivostí k původní architektuře památkově chráněných objektů.

Dům přírody Brd byl pro návštěvníky salvnostně otevřen v srpnu roku 2023.

Související