Dům přírody Brd

Investor:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant:

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby

Realizace:

06/2022 - 08/2023

Návštěvnické centrum Dům přírody Brd vzniklo rekonstrukcí hospodářských stavení bývalého loveckého zámečku v brských lesích Tři trubky. Celý areál nabízí tři naučné zóny. První z nich je skanzen s expozicí tradičních řemesel, venkovní expozice je pak věnována vodě, tou poslední je pak areál s naukou o lesních zvířatech. K tomu bude možné využít multifunkční sál a navštívit vnitřní expozici o nejvyšším středočeském pohoří, jeho historii a přírodě.

Foto: Tomáš Malý

Dům přírody Brd

Investor:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant:

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby

Realizace:

06/2022 - 08/2023

Návštěvnické centrum Dům přírody Brd vzniklo rekonstrukcí hospodářských stavení bývalého loveckého zámečku v brských lesích Tři trubky. Celý areál nabízí tři naučné zóny. První z nich je skanzen s expozicí tradičních řemesel, venkovní expozice je pak věnována vodě, tou poslední je pak areál s naukou o lesních zvířatech. K tomu bude možné využít multifunkční sál a navštívit vnitřní expozici o nejvyšším středočeském pohoří, jeho historii a přírodě.

Související