4. místo v kategorii malých a středních podniků v ESG ratingu 2023

KONSIT se umístil v TOP 5 žebříčku malých a středních podniků v ESG ratingu pořádaném Asociací spole

V rámci snah o nastavení směřování naší společnosti v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti jsme využili možnosti zúčastnit se druhého ročníku celorepublikového ratingu pořádaného Asociací společenské odpovědnosti ve spolupráci s mezinárodně oceněným studijním programem CEMS/ Master in International Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Rating spočíval v komplexním a nezávislém srovnání ESG aktivit, strategií a nefinančního reportingu společností a organizací působících v České republice napříč odvětvími.
Na základě uvedených dat auditoři měřili vybrané́ ukazatele v rámci jednotlivých pilířů ESG a porovnávali, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy.
Letos se do průzkumu zapojilo celkem 135 společností, z toho 83 spadalo do kategorie malých a středních podniků. Malé a střední firmy dosahovaly nejlepších výsledků v oblasti S neboli Social a KONSIT nebyl výjimkou.
V žebříčku malých a středních jsme obsadili čtvrtou příčku a auditoři hodnotili naše snahy v oblasti ESG takto: Stavebně-inženýrská společnost je v procesu zavádění dekarbonizační strategie na základě dat o své uhlíkové stopě. V oblasti G boduje ve sféře obchodní etiky – má veřejně dostupný etický kodex a proškolené zaměstnance. Své dodavatele zavazuje řídit se kodexem smluvně. Kodex se věnuje také otázkám inkluze, diskriminace a rovnosti nehledě na pohlaví, věk, gender, náboženství a podobně. Firma také vychází pracovníkům vstříc a umožňuje pracovat na zkrácené úvazky či dohody, pokud jedinec například kvůli výchově dítěte nemůže pracovat na plný úvazek.

4. místo v kategorii malých a středních podniků v ESG ratingu 2023

4. místo v kategorii malých a středních podniků v ESG ratingu 2023

KONSIT se umístil v TOP 5 žebříčku malých a středních podniků v ESG ratingu pořádaném Asociací spole

V rámci snah o nastavení směřování naší společnosti v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti jsme využili možnosti zúčastnit se druhého ročníku celorepublikového ratingu pořádaného Asociací společenské odpovědnosti ve spolupráci s mezinárodně oceněným studijním programem CEMS/ Master in International Management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Rating spočíval v komplexním a nezávislém srovnání ESG aktivit, strategií a nefinančního reportingu společností a organizací působících v České republice napříč odvětvími.
Na základě uvedených dat auditoři měřili vybrané́ ukazatele v rámci jednotlivých pilířů ESG a porovnávali, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy.
Letos se do průzkumu zapojilo celkem 135 společností, z toho 83 spadalo do kategorie malých a středních podniků. Malé a střední firmy dosahovaly nejlepších výsledků v oblasti S neboli Social a KONSIT nebyl výjimkou.
V žebříčku malých a středních jsme obsadili čtvrtou příčku a auditoři hodnotili naše snahy v oblasti ESG takto: Stavebně-inženýrská společnost je v procesu zavádění dekarbonizační strategie na základě dat o své uhlíkové stopě. V oblasti G boduje ve sféře obchodní etiky – má veřejně dostupný etický kodex a proškolené zaměstnance. Své dodavatele zavazuje řídit se kodexem smluvně. Kodex se věnuje také otázkám inkluze, diskriminace a rovnosti nehledě na pohlaví, věk, gender, náboženství a podobně. Firma také vychází pracovníkům vstříc a umožňuje pracovat na zkrácené úvazky či dohody, pokud jedinec například kvůli výchově dítěte nemůže pracovat na plný úvazek.