Obnova opatské rezidence v Klášteře Plasy dokončena

21. 6. 2023

Budova opatské rezidence je součástí původního cisterciáckého kláštera založeného ve druhé polovině 12. století v Plasích. Rekonstrukce Starého opatství a Nové prelatury skončila po více než dvou letech intenzivních stavebních a restaurátorských prací a umožnila vznik nového návštěvnického okruhu přibližující život rodiny Metternichů.

Přípravná část projektu začala již v roce 2015 a žádost o dotaci byla schválena v roce 2017, realizace stavebních prací byla zahájena na podzim roku 2020.
Stavební práce zahrnovaly v prvé řadě odstranění množství novodobých přístaveb a druhotných vestaveb v interiérech. Dále bylo nutné sanovat konstrukce napadené vlhkostí či dřevokaznými houbami. S tím souviselo i zajištění statiky objektů. Předmětem stavebních prací bylo zejména provedení zděných konstrukcí, krovů nebo položení nové střešní krytiny.

Rekonstrukcí prošly kamenné i dřevěné prvky, kování, omítky a malby. Samozřejmostí byly nové rozvody elektroinstalace Součástí projektu byla například i rekonstrukce kachlových kamen, restaurování lustrů nebo obnova barokní kašny s vodotryskem a slunečních hodin na východní fasádě Nové prelatury. Veškeré stavební, řemeslné a restaurátorské práce probíhaly s maximální snahou o využití původních materiálů.

Spolu s obnovou opatské rezidence prošla rekonstrukcí i část zahrad, jejichž obnova bude i nadále pokračovat.

Související

Obnova opatské rezidence v Klášteře Plasy dokončena

Obnova opatské rezidence v Klášteře Plasy dokončena

21. 6. 2023

Budova opatské rezidence je součástí původního cisterciáckého kláštera založeného ve druhé polovině 12. století v Plasích. Rekonstrukce Starého opatství a Nové prelatury skončila po více než dvou letech intenzivních stavebních a restaurátorských prací a umožnila vznik nového návštěvnického okruhu přibližující život rodiny Metternichů.

Přípravná část projektu začala již v roce 2015 a žádost o dotaci byla schválena v roce 2017, realizace stavebních prací byla zahájena na podzim roku 2020.
Stavební práce zahrnovaly v prvé řadě odstranění množství novodobých přístaveb a druhotných vestaveb v interiérech. Dále bylo nutné sanovat konstrukce napadené vlhkostí či dřevokaznými houbami. S tím souviselo i zajištění statiky objektů. Předmětem stavebních prací bylo zejména provedení zděných konstrukcí, krovů nebo položení nové střešní krytiny.

Rekonstrukcí prošly kamenné i dřevěné prvky, kování, omítky a malby. Samozřejmostí byly nové rozvody elektroinstalace Součástí projektu byla například i rekonstrukce kachlových kamen, restaurování lustrů nebo obnova barokní kašny s vodotryskem a slunečních hodin na východní fasádě Nové prelatury. Veškeré stavební, řemeslné a restaurátorské práce probíhaly s maximální snahou o využití původních materiálů.

Spolu s obnovou opatské rezidence prošla rekonstrukcí i část zahrad, jejichž obnova bude i nadále pokračovat.

Související

Související